ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

Η υπεκμίσθωση του ακινήτου για βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πλατφόρμες μεσω διαδικτύου , αφορά τον παρακάτω αναγκαστικό όρο που υπάρχει σε κάθε μισθωτήριο κατοικίας της εταιρίας διαχείρισης ακινήτων ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ ή GOLDEN STAY.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή, ο οποίος έχει το δικαίωμα της υπενοικίασης (υπεκμίσθωσης) σε τρίτους. Έχει επίσης το δικαίωμα υπενοικίασης (υπεκμίσθωσης) σε τρίτους μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης βάσει του άρθρου 111, ν.4446/2016