ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Τα μισθωτήρια συμβόλαια ‘Κατοικίας‘, όπως αυτά που συνάπτει η εταιρία μας με τους ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ενός ακινήτου, έχουν βάση νόμου ελάχιστη Περίοδο μίσθωσης τα 2 έτη, συν 1 έτος δικαίωμα επέκτασης μονομερώς από τον μισθωτή, δηλαδή την ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ’ εν προκειμένω.

Η αρχική περίοδος εκμίσθωσης του ακινήτου μπορεί να συμφωνείται στο συμβόλαιο παραπάνω από 2+1έτη, π.χ 3+1, ή 4+1 έτη, σε περιπτώσεις που γίνει δωρεάν ανακαίνιση στο ακίνητο από την ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ’ <<Πέραν των 3000 ευρώ>>. Η εταιρία προσφέρει δωρεάν τουλάχιστον 3000 ευρώ ανακαίνιση για περίοδο μίσθωσης 2+1 έτη, δηλαδή για 36 μήνες. Εάν π.χ αν απαιτείται δωρεάν ανακαίνιση 6000 ευρώ, τότε η περίοδος μίσθωσης θα είναι περίπου διπλάσια , δηλαδή  5 η 6 έτη, ώστε να αποσβεστεί από το κέρδος υπεκμίσθωσης στα επιπλέον έτη η δωρεάν ανακαίνιση των 6000 ευρώ.

 Στα μισθωτήρια συμβόλαια αναγράφονται όλες οι εργασίες ανακαίνισης και επιπλέον ο όρος που ορίζει ρήτρα αποζημίωσης στην ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ’ για διαφυγόντα κέρδη σε περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν τηρήσει την περίοδο μίσθωσης του συμβολαίου και εξώσει την ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ’ από το ακίνητο, αναλόγως των υπολειπόμενων μηνών που δεν κάνει χρήση του ακινήτου η εταιρία.

 Γενικά, η περίοδος μίσθωσης εξαρτάται:

 Α) Από το ύψος του κόστους της δωρεάν ανακαίνισης από την εταιρία μας

 Β) Από τη τιμή μισθώματος

 Γ) Από τους νόμους που ορίζουν ελάχιστη περίοδο μίσθωσης.