ΠΟΣΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Το ποσό μισθώματος είναι κατά βάση όσο η εμπορική αξία του ακινήτου, αναλόγως της εσωτερικής του κατάστασης. Επιπλέον τίθεται σαφές ότι λόγω της δωρεάν ανακαίνισης της ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΊ‘ στο ακίνητο, αναγράφεται σε όρο του μισθωτηρίου η δυνατότητα στην εταιρία να  υπεκμισθώνει το ακίνητο σε πλατφόρμες  στο διαδίκτυο , όπως Airbnb και γενικά βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Για 3 έτη συμβολαίου η εταιρία προσφέρει δωρεάν 3000 ευρώ ανακαίνιση.

Σε περίπτωση που λήξει ένα μισθωτήριο και γίνει νέο μισθωτήριο με την εταιρία για άλλα 2+1 έτη, τότε αντί της δωρεάν ανακαίνισης ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει μηνιαία αύξηση ποσού ενοικίου περίπου 70 ευρώ.

Επομένως εάν γίνει εξ αρχής ένα μισθωτήριο, με Α μηναίο ενοίκιο  με δωρεάν ανακαίνιση 3000 ευρώ, μπορεί να συμφωνηθεί στο ίδιο η το επόμενο μισθωτήριο, το μηνιαίο ενοίκιο Α+70 ευρώ για τα επόμενα  3 έτη,  ενός συνολικά  εξαετούς 5+1 έτη συμβολαίου μίσθωσης.