ΠΛΑΝΟ ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το ζητούμενο της συνεργασίας των ιδιοκτητών ή επικαρπωτών ακινήτων με την εταιρία μας είναι η εμπιστοσύνη των δυο μερών, η αλληλοεκτίμηση και το κέρδος και για τα δύο μέρη.

Η εμπιστοσύνη ενισχύεται από την διαύγεια του μισθωτηρίου συμβολαίου, ενω η αλληλοεκτίμηση αυξανεται στηριζόμενη στην εγκυρότητα και την ακεραιότητα κατα τη διάρκεια της συνεργασίας.
Το κέρδος, απεικονίζεται για τον ιδιοκτήτη από το εισπρακτόμενο ποσό ενοικίου συν επιπλέον την αυξηση της εμπορικης αξίας του ακινήτου, που προκύπτει από την ΄Δωρεάν ανακαίνιση‘ που θα κάνει η εταιρία μας στο ακίνητο. Αυτό το κέρδος το ονομάζουμε υπεραπόδοση. Π.χ μια ανακαίνιση που έχει κοστος 5000 ευρώ, αυξάνει την εμπορική αξία πώλησης αλλά και εκμίσθωσης του ακινήτου.

Η υπεραπόδοση δηλαδή οφείλεται στην δωρεάν ανακαίνιση που θα καρπωθεί ο ιδιοκτητης του ακινήτου.

Αναλόγως του ύψους του κόστους της ανακαίνισης, ορίζεται η περίοδος μίσθωσης ή και το ποσό του μηνιαίου μισθώματος.

Aν ο ιδιοκτήτης εκμισθώσει το ακίνητό του στην εταιρία μας αντί σε ιδιώτη, με δικαίωμα υπεκμίσθωσης για Airbnb και ποσό ενοικίου της παρούσης εμπορικής του αξίας , τότε για κάθε έτος συμβολαίου, η εταιρία μας προσφέρει δωρεάν 1500 ευρώ ανακαίνιση, εάν το ακίνητο κριθεί εμπορικά κερδοφόρο για την εταιρία μας. Π.χ εάν υπογραφεί 3ετες μισθωτήριο, η εταιρία μας καλύπτει 3×1500=4500 ευρώ δωρεάν ανακαίνιση. Ομοίως για 5ετές μισθωτήριο, προβλεπεται 5×1500=7500 ευρώ δωρεάν ανακαίνιση κ.ο.κ