Δωρεάν Ανακαίνιση

Η δωρεάν ανακαίνιση διαμερίσματος ή ακινήτου, είναι μια πρωτοπόρα υπηρεσία της εταιρίας μας που προσφέρει στον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή του ακινήτου που θέλει να εκμισθώσει το ακίνητό του στην εταιρία μας Golden Stay, όπως ακριβώς γράφει, την δωρεάν ανακαίνιση του χώρου αυτού, με πλήρες κόστος από την εταιρία μας!

Η δωρεάν ανακαίνιση γίνεται για τα ακίνητα κατόπιν υπογραφής μισθωτηρίου συμβολαίου με την εταιρία, στο οποίο καθορίζεται το ποσό ενοικίου, η περίοδος μίσθωσης, η συμφωνία δωρεάν ανακαίνισης και αντί αυτού το δικαίωμα υπεκμίσθωσης σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στο διαδίκτυο, από την μισθώτρια εταιρία μας Golden Stay.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο έχει ημερομηνία έναρξης περίπου την ημερομηνία πέρατος της ανακαίνισης, όπως αυτές οι ημερομηνίες συμφωνηθούν από τα δύο μέρη. Η ανακαίνιση γίνεται εξ ολοκλήρου από την εταιρία διαχείρισης μας, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να πρέπει να ασχοληθεί με εργατικά ή ερευνα αγοράς υλικών( πλακάκια, συσκευές, ξυλεία), εκτός και αν ο ίδιος επιθυμεί να παρακολουθεί το έργο και να ενημερώνεται από τον διαχειριστή για την πορεία της ανακαίνισης.

Ο διευθυντής της εταιρίας Δρογκάρης Λεωνίδας έχει πολυετή εμπειρία στις ανακαινίσεις διαμερισμάτων ως εργολάβος και συνεργάζεται για 2 δεκαετίες με έμπειρους εργοδηγούς  που έχουν φέρει εις πέρας όλα τα έργα με επιτυχία.

Οι εργασίες ανακαίνισης μπορεί να είναι :

Πλήρης ή μερική ανακαίνιση μπάνιου ή κουζίνας, κατασκευή νέων ερμαρίων, συρταριών ρουχισμού ντουλάπας, τοποθέτηση πλακιδίων, επισκευή κυκλιδωμάτων μπαλκονιού, τρίψιμο παρκέτων δαπέδων, τρίψιμο μωσαϊκών δαπέδων, σπατουλάρισμα και βάψιμο τοίχων, αναβάθμιση ηλεκτρολογικών, αναβάθμιση εγκατάστασης θερμοσίφωνα, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, τοποθέτηση νέων κουφωμάτων, τοποθέτηση θωρακισμένης πόρτας εισόδου, επισκευές ή ανακατασκευές κάθε τύπου κ.α.

Ο διευθυντής ενημερώνει ανά πάσα στιγμή, τον ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή του ακινήτου για το χρονοδιάγραμμα και τον απαραίτητο χρόνο ανακαίνισης.

Πλάνο Υπεραπόδοσης

Το ζητούμενο της συνεργασίας των ιδιοκτητών ή επικαρπωτών ακινήτων με την εταιρία μας είναι η εμπιστοσύνη των δυο μερών, η αλληλοεκτίμηση και το κέρδος και για τα δύο μέρη.

Η εμπιστοσύνη ενισχύεται από την διαύγεια του μισθωτηρίου συμβολαίου, ενω η αλληλοεκτίμηση αυξανεται στηριζόμενη στην εγκυρότητα και την ακεραιότητα κατα τη διάρκεια της συνεργασίας.
Το κέρδος, απεικονίζεται για τον ιδιοκτήτη από το εισπρακτόμενο ποσό ενοικίου συν επιπλέον την αυξηση της εμπορικης αξίας του ακινήτου, που προκύπτει από την ΄Δωρεάν ανακαίνιση‘ που θα κάνει η εταιρία μας στο ακίνητο. Αυτό το κέρδος το ονομάζουμε υπεραπόδοση. Π.χ μια ανακαίνιση που έχει κοστος 5000 ευρώ, αυξάνει την εμπορική αξία πώλησης αλλά και εκμίσθωσης του ακινήτου.

Η υπεραπόδοση δηλαδή οφείλεται στην δωρεάν ανακαίνιση που θα καρπωθεί ο ιδιοκτητης του ακινήτου.

Αναλόγως του ύψους του κόστους της ανακαίνισης, ορίζεται η περίοδος μίσθωσης ή και το ποσό του μηνιαίου μισθώματος.

Aν ο ιδιοκτήτης εκμισθώσει το ακίνητό του στην εταιρία μας , με δικαίωμα υπεκμίσθωσης για Airbnb και ποσό ενοικίου της παρούσης εμπορικής του αξίας , τότε για κάθε έτος συμβολαίου, η εταιρία μας προσφέρει δωρεάν τουλάχιστον 1000 ευρώ ανακαίνιση, εάν το ακίνητο κριθεί εμπορικά κερδοφόρο για την εταιρία μας. Π.χ εάν υπογραφεί 3ετες μισθωτήριο, η εταιρία μας καλύπτει τουλάχιστον 3×1000=3000 ευρώ δωρεάν ανακαίνιση. Ομοίως για 5ετές μισθωτήριο, προβλέπεται τουλάχιστον 5×1000=5000 ευρώ δωρεάν ανακαίνιση κ.ο.κ